آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی

آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی

آزمايشگاه ميكروسكوپ الكتروني روبشي تحت گسيل ميداني (Field Emission-SEM) با بزرگ نمايي و حد تفكيك بسيار بالا در مجموعه آزمايشگاه‌هاي مرجع سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران جهت ارائه خدمات علمي به كليه دانشگاه‌ها و موسسات علمي و تحقيقاتي كشور در حال انجام کار می‌باشد.

دستگاه ميكروسكوپ الكتروني روبشي موجود در آزمايشگاه فوق، ساخت شركت TESCAN كشور جمهوري چك و مجهز به دستگاه EDS پيشرفته جهت آناليز نيمه كمي عناصر مي‌باشد.

 اين ميكروسكوپ از نوع گسيل ميداني بوده و به اين جهت داراي عمق ميدان و حد تفكيك بسيار بالاتري نسبت به ميكروسكوپ الكتروني روبشي معمولي مي باشد و تصاويري با بزرگ نمايي 700 هزار برابر را مي توان با آن تهيه نمود.