آزمایشگاه شیمی و محيط زيست

آزمایشگاه شیمی و محیط زيست

آزمايشگاه شيمي مستقر در آزمایشگاه‌های مرجع، در زمينه شناسايي کيفي و کمي تخصصي مواد زيستي، بيولوژيکي، سموم، کودها، خاک و سنگ‌هاي معدني، نمونه‌هاي آب و پساب‌هاي صنعتي با دقت بالا و با استفاده از دستگاه‌هاي پيشرفته آماده ارائه خدمات مي‌باشد. هم‌چنین آناليز فلزات و شبه فلزات در حد ppm وppb و نیز برگزاري دوره‌هاي آموزشي در زمينه دستگاه‌هاي آناليزي از دیگر خدمات قابل ارائه توسط این آزمایشگاه می‌باشد.