آزمایشگاه تست تجهیزات پزشکی

آزمایشگاه تست تجهیزات پزشکی

آزمايشگاه تست تجهيزات پزشکي سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران با بيش از 12 سال سابقه در زمينه استاندارد و تست تجهيزات پزشکي آزمايشگاهي در حال فعاليت است

از عمده فعالیت‌های اين آزمايشگاه می‌توان به ممیزی شرکت‌های کنترل کیفی مورد تایید اداره کل تجهیزات پزشکی، تست استانداردهاي ملي و بين المللي دستگاه‌هاي پزشكي و آزمايشگاهي، توليدي، وارداتي و اختراعي، آموزش مفاهيم استاندارد، انجام تست كاليبراسيون دستگاه‌هاي پزشكي، ارائه مشاوره در زمينه پياده‌سازي استاندارد جهت ساخت و طراحي دستگاه‌هاي پزشكي و آزمايشگاهي و نیز انجام تست‌هاي ايمني بر روي دستگاه‌هاي الكتريكي اشاره نمود

 آزمايشگاه تست تجهيزات پزشكي به منظور كنترل سطح كيفي محصولات داخلي و خارجي مورد استفاده در پزشكي پايه گذاري شده است. انگيزه اصلي براي برپايي اين آزمايشگاه، حمايت از توسعه فناوري پزشكي در ايران و افزايش كيفيت محصولات داخلي و جلوگيري از حضور محصولات خارجي بدون كيفيت در بازار داخلي مي باشد.‌