تست الکتریکال پانلهای خورشیدی

مدیر آزمون: 
دكتر علی زنوزی
پژوهشکده: 
پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات
وضعیت: 
فعال
شرح آزمون: 

تعیین توان حداکثر پانل خورشیدی

تعیین ضرایب حرارتی جریان، ولتاژ و پیک توان پانل خورشیدی

تعیین دمای عملکرد نامی (NOCT) پانل خورشیدی

تاثیر بار بر کارآیی پانل خورشیدی در STC و NOCT

آزمون تست عایقی پانل خورشیدی

تجهیزات آزمون: 
چمبر نور و دما تستر عایقی تستر عایقی آنالایزر ماژول خورشیدی