اندازه گیری یون(Ion Meter)

مدیر آزمون: 
دکتر علی زنوزی
پژوهشکده: 
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
کارشناس: 
نازلی جوانی
وضعیت: 
غیرفعال
شرح آزمون: 

اندازه گیری یونهای کلرید-  تیوسیانات- یداید- یون نقره

اندازه گیری آنیونها توسط الکترود خاص هر آنیون در محدوده 2000± میلی ول

تجهیزات آزمون: 
دستگاه یون متر
شرایط نمونه و آزمون: 

دقت اندازه گیری

واحد اندازه گیری

مورد اندازه گیری 

درجه سانتیگراد دما
19/999± ----- PH
0.1± mV Tension U

 

 

توضیحات: 

این دستگاه شامل الکترود pH و پایه نگهدارنده الکترود , آداپتور می باشد.

تلفن آزمایشگاه: 
021-56276443
ایمیل: 
javani_nazli@irost.ir
آدرس: 

مسير یک: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب

  مسير دو: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب