کسب رتبه سيزدهم توسط آزمايشگاه‌هاي مرجع در رتبه بندي مراکز عضو شبکه آزمايشگاهي فناوري‌هاي راهبردي

ششمين دوره ارزیابی عملکرد و رتبه بندی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی بر اساس عملکرد آزمایشگاه‌ها در سال 1398 انجام شده است ،که در این رقابت سازنده، توسعه کمی و بهبود کیفیت خدمات آزمایشگاهی، ارتقای مشتری مداری و هم‌چنین ترویج فرهنگ به اشتراک گذاری و فعالیت شبکه‌ای، در بین مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، رواج داده می‌شود و آزمایشگاه‌ها بر اساس دستورالعمل ارزیابی، برای کسب امتیاز در هر کدام از شاخص‌های ذکر شده، رقابت می‌کنند. در این دوره، از بین 297 مجموعه آزمایشگاهی از دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی دولتی و شرکت‌های خصوصی سراسر کشور، 327 آزمایشگاه در این ارزیابی حضور داشتند که آزمایشگاه‌های مرجع سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران توانست در این رقابت رتبه سيزدهم را کسب نماید.

لازم به ذکر است بر اساس گزارش خدمات آزمایشگاهی ارایه شده در سال 1398، مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، بیش از 2 میلیون و ششصد هزار خدمت را به مشتریان متنوعی همچون پژوهشگران، دانشجویان و صنایع کشور ارایه کرده‌اند. بر همین اساس، در بین 10 رتبه اول، 6 مرکز از بخش خصوصی و 4 مرکز از مراکز دولتي حضور دارند.