آزمایشگاه مواد و متالورژی

آزمایشگاه مواد و متالورژی

آزمايشگاه مواد و متالورژي با توجه به ضرورت و نياز روز افزون به وجود آزمايشگاه‌هاي تست مواد و قطعات مهندسي در كشور و به منظور ارائه خدمات علمي، تحقيقاتي، مشاوره اي به فراهم نمودن امكانات سخت افزاري و نرم افزاري از جمله امكانات متنوع آزمايشگاهي در زمينه هاي خوردگي، پوشش دهي، ريخته گري، متالوگرافي و آناليز مواد، عمليات حرارتي و مهندسي سطح و متالورژي پودر، مشاوره علمي، اطلاع رساني را در اختيار دانشجويان، پژوهشگران، صنعتگران و ... قرار مي‌دهد.