محيط کشت

Medium:
1
Description:

Yeast extract 5.0 g

Peptone 3.0 g

...
Medium:
2
Description:

Peptone 5.0 g

...

Name: BLOOD AGAR
Medium:
3
Description:

Prepare Blood Agar Base (Difco 0045)...

Medium:
4
Description:

Yeast extract          1.0 g

Beef...

Medium:
5
Description:

K2HPO4 1.0 g

MgSO4 2.2 g

NaCl...

Medium:
6
Description:

Add 2% Mannitol to Azotobacter Basal medium...

Medium:
7
Description:

Adjust pH of Azotobacter Basal Medium to 7.6,...

Medium:
9
Description:

Agar...

Medium:
10
Description:

Neopepton        10.0 g

Dextrose...

Medium:
12
Description:

Brain Heart infusion Agar (Difco 241820)

Medium:
14
Description:

Micrococcus Medium. FDA

Proteose...

Medium:
15
Description:

Pepton 5.0 g

...

Medium:
17
Description:

Agar 20.0 g

Malt...

Medium:
18
Description:

Agar                   20.0 g

Glucose...

Medium:
20
Description:

Heart Infusion Broth (Bacto 238300) 12.5 g...

Name: CZAPEK AGAR
Medium:
21
Description:

NaNO3                            3....

Medium:
22
Description:

Malt Extract Agar (Blakeslee s formula)

...
Medium:
23
Description:

Diced Potatoes 300.0 g

Glucose 20.0 g...

Medium:
24
Description:

Casein peptone, tryptic digest 10.0...

Medium:
25
Description:

Agar 20.0...

Medium:
26
Description:

Ground beef (free of fat) 500.0 g

DW...

Name: GC MEDIUM
Medium:
27
Description:

Prepare GC agar base according to the...

Name: PGT MEDIUM
Medium:
28
Description:

Casamino acid 30.0 g

L-Glutamic acid...

Medium:
29
Description:

Agar 15.0...

Medium:
30
Description:

Pancreatic digest of casein...

Medium:
31
Description:

BBl 211132

Medium:
32
Description:

Agar 5.0 g

Add agar to distilled water...

Medium:
34
Description:

Agar 15....

Medium:
35
Description:

Difco 244420

Medium:
36
Description:

Medium 2 + urea (20 g/L).  

Optimum pH...

Medium:
37
Description:

Agar 15.o...

Medium:
38
Description:

BBL 210920

Medium:
40
Description:

Beef liver (cut up in small pieces) 500.0 g...

Medium:
42
Description:

Trypticase Soy Agar with 5% defibrinated...

Medium:
43
Description:

Cornmeal...

Medium:
44
Description:

Potatoes 20.0 g

Carrots 20.0 g

...
Medium:
45
Description:

Pancreatic digest of casein 17.0 g...

Medium:
46
Description:

Pancreatic digest of casein...

Medium:
49
Description:

Peptone 10.0 g

Sucrose 20.0 g...

Medium:
50
Description:

V-8 Juice 200.0 ml

CaCO3 3.0 g...

Medium:
52
Description:

Frozen lima beans 250.0 g

Distilled...

Name: MALT AGAR
Medium:
53
Description:

Malt extract 3...

Medium:
54
Description:

Sucrose 400.0 g Malt extract 20.0 g Yeast...

Medium:
55
Description:

Yeast extract 1.0 g

Peptone 1.0 g...

Medium:
56
Description:

NaNO3 0.1 g.

K2HPO4 0.1 g.

...

Medium:
57
Description:

Peptone 5.0 g

Trypton 5.0 g

...

Medium:
58
Description:

Dry peas 360.0 g

Water 2.2 L...

Medium:
59
Description:

Peptone 5.0 g

Beef extract 3.0 g

...
Medium:
60
Description:

Rabbit food (commercial pellets) 25.0 g

...
Medium:
61
Description:

KH2PO4 4.0 g

K2HPO4 4.0...

Pages