درباره ما

توجه:

به اطلاع متقاضیان محترم دریافت خدمات از مرکز منطقه ای کلکسیون میکروارگانیسم های صنعتی می رساند تعطیلات تابستانی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران از روز شنبه 6 / 5 / 1403 تا 26 / 5 / 1403 اعلام شده است. در این بازه زمانی مرکز از ارائه خدمات معذور می باشد ولی پست الکترونیک مرکز (ptcc@irost.ir) برای پاسخگویی به متقاضیان فعال می باشد. 

 مركز كلكسيون میکروارگانیسم هاي صنعتي ايران فعاليت خود را از سال 1361 در پژوهشكده زیست فناوری سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران (IROST) آغاز نموده است و در طي مدتي كه از تاسيس آن مي گذرد ميكروارگانيسم هاي موردنياز مراكز آموزشي، تحقيقاتي و صنعتي بويژه صنايع غذايي و داروسازي کشور را تامين كرده است. اين مركز طبق استانداردهاي بين المللي بيش از دوهزار نمونة ميكروبي شامل باكتري، قارچ، مخمر و مشتقات آنها را نگهداري مي كند و با جداسازي و جمع آوري نمونه هاي ميكروبي از سراسر کشور، سرمايه اي از منابع زیستی را براي پژوهشگران فراهم مي آورد. مركز كلكسيون قارچ ها و باكتري هاي صنعتي ايران از سال 1363 به عضويت فدراسيون جهاني كلكسيون هاي ميكروبي (WFCC) پذيرفته شده و با كد I 124 و به نام (Persian Type Culture Collection (PTCC با ساير مراكزي كه تحت پوشش اين مركز جهاني فعاليت مي نمايند، ارتباط دارد. از سال 1371 در هیجدهمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو، عضویت مرکز در شبکه مراکز منابع میکروبی (Microbial Resources Centers) مصوب شد و از آن زمان با نام تهران- میرسن (TEHRAN MIRCEN) به عنوان مرجع منطقه ای آسیای غربی و مرکزی فعالیت می کند. مركز منطقه ای کلکسیون میکروارگانیسم های صنعتی به عنوان عضوی از WFCC با بکار بردن راهنماها و دستورالعمل های به روز این فدراسیون ميكروارگانيسم هاي موجود در زیست بانک را نگهداري و در اختيار مراكز پژوهشی، آموزشی و صنایع کشور قرار مي دهد.