کمیسیون تخصصی فنی مهندسی


 

اعضای کمیسیون تخصصی فنی مهندسی دوره نهم هیئت ممیزه
 
کمیسیون تخصصی
فنی مهندسی
سمت  نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی محل خدمت
رئیس کمیسیون خانم دکتر سهیلا شکرالله زاده استاد مهندسی شیمی سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
عضو آقای دکتر محمود کمره‌ای استاد مهندسي برق الكترونيك-مخابرات دانشگاه تهران
عضو آقای دکتر محمد علی اخوان استاد مهندسي مكانيك دانشگاه تهران
عضو آقای دکتر محمد اسماعیلیان دانشيار مهندسی مواد سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
عضو آقای دکتر غلامرضا فراهانی دانشیار مهندسی برق و مخابرات سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران