وزارت علوم،تحقيقات و فناوري
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
هیأت امنا و هیأت ممیزه

اسامي اعضاي هيات امنا

  اعضاي حقوقي و حقيقي هيأت امناي
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
 
رديف نام و نام خانوادگي سمت
1  جناب آقاي دكتر منصور غلامی
وزير علوم، تحقيقات و فناوري
رئيس هيات امنا
2  جناب آقاي دكتر علیرضا عشوری
رئيس سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
دبیر هیات امنا
3 جناب آقاي دكتر سيداحمد معتمدي
رئيس دانشگاه صنعتي اميرکبير
عضو حقیقی هیات امنا
4 جناب آقای دکتر منصور معظمی عضو حقیقی هیات امنا
5 جناب آقای دکتر امیر حسین دوایی مرکزی
مشاور وزیر در امور فناوری های نوین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
عضو حقیقی هیات امنا
6 جناب آقای دکتر مسعود برومند
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
عضو حقيقي هیات امنا
7 جناب آقای دکتر قاسم رمضانپور نرگسی
معاون امور مجلس و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور
عضو حقيقي هیات امنا
8 سرکار خانم دکتر نسرین معظمی
مشاور رئیس سازمان در امور پژوهشی،فناوری و همکاریهای بین الملل
عضو حقيقي هیات امنا
9  جناب آقاي دكتر عبدالرضا باقري
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه
رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
10 سرکار خانم فریبا فهیم یحیایی
معاون امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه كشور
نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
11 جناب آقای دکتر علی الیاسی
معاون توسعه فناوری سازمان
عضو حقوقی هیات امنا