وزارت علوم،تحقيقات و فناوري
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
هیأت امنا و هیأت ممیزه

کمیسیون تخصصی فنی مهندسی

اعضای کمیسیون فنی مهندسی

 

کمیسیون تخصصی سمت در کمیسیون نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی محل خدمت
فنی مهندسی رئیس کمیسیون دكتر محمدعلي اردكاني استاد مهندسي هوافضا سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
  عضو دکتر محمود کمره‌ای استاد مهندسي برق الكترونيك-مخابرات دانشگاه تهران
  عضو دکتر مجيد صفار اول استاد مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي اميركبير
  عضو دکتر محمد فیروزمند دانشيار مهندسی پزشکی سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
  عضو دکتر سهیلا شکرالله­ زاده دانشیار مهندسی شیمی سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
  عضو دکتر محمد اسماعیلیان دانشیار مهندسی مواد سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران