وزارت علوم،تحقيقات و فناوري
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
هیأت امنا و هیأت ممیزه

کمیسیون تخصصی فنی مهندسی

اعضای کمیسیون فنی مهندسی

 

کمیسیون تخصصی سمت در کمیسیون نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی محل خدمت
فنی مهندسی رئیس کمیسیون دکتر شکرالله زاده استاد مهندسی شیمی سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
  عضو دکتر محمود کمره‌ای استاد مهندسي برق الكترونيك-مخابرات دانشگاه تهران
  عضو دکتر محمد علی اخوان استاد مهندسي مكانيك دانشگاه تهران
  عضو دکتر محمد اسماعیلیان دانشيار مهندسی مواد سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
  عضو دکتر غلامرضا فراهانی دانشیار مهندسی برق و مخابرات سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران