جذب پژوهشگر دوره پسادکتری

فراخوان دوره ی پژوهشی پسادکتری در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

به اطلاع می رساند پژوهشکده فناوری های شیمیایی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران از دانش آموختگان مقطع دکتری در رشته شیمی (گرایش الکتروشیمی/نانوشیمی) از طریق بررسی سوابق پژوهشی و مصاحبه حضوری برای یک دوره یک ساله دو نفر پژوهشگر می پذیرد.

افراد علاقمند می توانند نسبت به ارسال رزومه خود به نشانی الکترونیکی آقای دکتر مظفری

research.Electrochem@gmail.com)  یا  ( Mozaffari@irost.ir )   اقدام فرمایند.

زمینه پژوهشی مورد نظر الف- سنتز و کاربرد مواد در حوزه تولید و ذخیره انرژی و ب- ساخت وسایل و تجهیزات کاربردی الکتروشیمیایی می باشد.