گروه: 
گروه طراحی ماشین و مكاترونیک
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
دکتر محمد مهدی ملکیان
تاریخ شروع: 
1390
تاریخ خاتمه: 
1392
وضعیت: 
خاتمه یافته
اعتبار داخلی: 
100%
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.