گروه: 
گروه طراحی ماشین و مكاترونیک
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ شروع: 
1379
تاریخ خاتمه: 
1381
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
وزارت صنایع و شرکت رنگین پروفیل
بودجه طرح: 
50 میلیون ریال
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.