شورای تخصصی پژوهش و فناوری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران خاتمه طرح پژوهشی آقای دكتر فرزاد شهری با عنوان "تهیه و بررسی خواص مغناطیسی و ساختاری فیلم نازك پایه كبالت مورد استفاده در آشکارسازهای پزشکی" را اعلام كرد.
در این طرح پژوهشی مراحل طراحی و ساخت نمونه اولیه یک حسگر مغناطیسی كه براساس اثر امپدانس مغناطیسی بزرگ (GMI) عمل می‌كند با موفقیت انجام شده است. برای ساخت این حسگر، ابتدا نوار مغناطیسی آمورف پایه کبالت با ترکیب اسمیCoFeSiB  بوسیله کوره القایی تحت خلا تهیه و با استفاده از فرآیند انجماد سریع بوسیله دستگاه مذاب-ریسی با ریزساختار آمورف تولید شده است. پس از قرار گیری نوار بر روی زیرلایه شیشه، به کمک فرآیند لیتوگرافی یک طرح مارپیچی بر روی آن ایجاد و با پوشش آلومنیا/کروم/طلا پوشانده می‌شود.
امپدانس مغناطیسی حسگرهای ساخته شده در محدوده بسامد 1 تا MHz 12 و میدان مغناطیسی صفر تا 170 اورستد مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که حسگر ساخته شده دارای حداکثر امپدانس مغناطیسی برابر با 67% در بسامد MHz 9 است که در حضور نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 به میزان 12% کاهش یافته است. نتایج مذکور نشان می دهد که حسگر ساخته شده دارای حساسیت مناسبی برای تشخیص ذرات سوپرپارامغناطیس اکسید آهن در میدان مغناطیسی می باشد.
 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.