دستگاه آنالیز حرارتی دما پایین (گرماسنج روبش تفاضلی) در پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژیهای نو نصب و راه اندازی شد. 

 این دستگاه امکان تشخیص اثرات حرارتی گرماگیری و گرمازایی استحاله‌های فازی، آنتالپی استحاله‌های فازی، واکنش‌های ترکیب، تجزیه و ترکیب، تعیین دمای تبدیل شیشه‌ای، میزان بلورینگی و اندازه‌گیری ظرفیت گرمایی را تا حداکثر دمای 600 درجه سانتی گراد در اتمسفر هوا و یا گاز خنثی فراهم می‌کند .

آزمون گرماسنجی روبشی تفاضلی یک ابزار بنیادی در آنالیز حرارتی است و در بسیاری صنایع از قبیل مهندسی مواد، مهندسی مکانیک، عمران، داروسازی، پلیمر، کشاورزی، مطالعه نیمه‌هادی‌ها و غیره کاربرد دارد.

بررسی تغییرات ظرفیت حرارتی امکان تشخیص استحاله هایی از قبیل ذوب، دمای استحاله شیشه‌ای، تغییرات فازی و پخت را فراهم می‌کند.
 

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.