برگزیده شدن ارائه آقای امینی با عنوان " اثر ترکیب بر پارامترهای فلش سیتنر سرامیک وریستور بر پایه ZBS "  در سیزدهمین کنگره سرامیک ایران و سومین کنفرانس بین المللی سرامیک ایران

نویسندگان: اکبر امینی- فاطمه نوروزیان- مرجان رجبی- سید محمد زهرایی 

آرزوی موفقیت برای این عزیز را از خداوند خواهانیم.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.