ساينا سيمرغ و مرجان رجبي
پژوهش فيزيك ايران 19 (3) (1398) 654-645.
2019
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.