آزمون اندازه گیری امپدانس مغناطیسی مواد
آزمون اندازه گیری خواص مواد نرم مغناطیسی در حالت های استاتیك و دینامیك
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.