پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژیهای نو با همکاری انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران برگزار می کند: 

پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژیهای نو با همکاری انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران برگزار می کند:وبینار پوشش های نانو ساختار سخت  فوق سخت به روش PACVDزمان برگزاری: دوشنبه 28/4/1400 ساعت 10 الی 12 با ارسال ایمیل و یاشماره خود به 09399279672 می توانید در این وبینار شرکت فرمائید.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.