داوطلبان گرامي پذيرفته شده دكتري نيمه متمركز سال 1402 
روز و ساعت مصاحبه هر داوطلب در پاسخ به ایمیل ارسالی از طرف دانشجو ارسال می گردد حتما به پاسخ ایمیل خود مراجعه فرمائید .

 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.