سمینار  سنتز و مشخصه یابی مکسین ها
توسط دانشجوی دکتری جناب آقای خشایار بیرامی روز سه شنبه 1402/4/27ساعت 09:00 در سالن جلسات پژوهشکده مواد برگزار می گردد. 
دانشجویان محترم بردر صورت علاقه به این موضوع می توانند در این شمینار شرکت نمایند. 

اساتید راهنما: دکتر مرجان رجبی  -دکتر طاهره ابراهیمی 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.