مسعود فکوری حسن‌آبادی، امیرحسین کوکبی و علی نعمتی
دومین همایش منطقه‌ای جوش و بازرسی، مشهد، ایران
2014
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.