نمايشگاه كتاب مجازي

نخستين نمايشگاه مجازي كتاب 1-6 بهمن ماه 1399

موسسه خانه كتاب و ادبيات ايران به نمايندگي از معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در راستاي سياست‌هاي ترويج كتاب و كتابخواني و حمايت از نشر كشور اقدام به برگزاري نمايشگاه كتاب مجازي كرده است.

نخستين نمايشگاه كتاب از تاريخ اول تا ششم بهمن ماه سال جاري  به صورت مجازی برگزار می شود و خرید کتاب از ناشران به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه فروش صورت می‌گیرد. نشانی سامانه فروش از طریق سایت ketab.ir  اطلاع رسانی می‌شود.

شايان ذكر است انتشارات سازمان نيز در اين نمايشگاه حضور خواهد داشت.