معرفي گروه تجاری‌سازی

هدف از ایجاد اين گروه، هدایت و تجاری سازی طرح های خاتمه یافته سازمان و ایده های نوآورانه صاحبان ایده، کسب و کارهای نوپا، کسب و کارهای نیمه صنعتی و صنعتی در راستای سیاست های علمی و فناوری کشور می‌باشد، به گونه ای که حقوق مالکیت فکری آن ها حفظ شود و ارتقای فعالیت های نوآورانه (از ایده تا بازار) را به دنبال داشته باشد.

 

شرح وظایف گروه تجاری سازی:

•          انجام مطالعات امکان سنجی (فنی، اقتصادی و مالی) جهت تجاری سازی یافته های پژوهشی و طرح هاي تحقيقاتي خاتمه یافته در سازمان

•          بررسي و شناسايي، ارزیابی و اولویت بندی طرح هاي موفق سازمان جهت تجاري سازي دستاوردهای تحقیقاتی

•          بررسي و شناسايي نمايشگاه‌ها و جشنواره‌هاي تخصصي مرتبط با فعاليت‌هاي گروه تجاری سازی به منظور معرفی طرح‌هاي واجد شرايط

•          تهیه و تنظیم طرح‌های تجاری جهت الگوهای منتخب و ایجاد زمینه‌های تولید و تجاری‌سازی فعالیت‌ها

•          ارائه خدمات فنی و مهندسی به افراد حقیقی و حقوقی در زمینه ارزیابی فنی، اقتصادی و بازار طرح ها، اختراعات و نوآوری ها

•          تهیه شیوه نامه ارزش گذاری دارایی های فکری طرح های قابل واگذاری سازمان

•          ارزش گذاری فناوری و دارایی های فکری متقاضیان حقیقی و حقوقی طی قرارداد بر اساس مصوبه هیات امنای سازمان

•          مطالعه و بررسي در زمينه شيوه هاي ارزيابي، ارزش گذاری و تجاري‌سازي فناوری در کشور و ارائه راهکارهاي مناسب در اين زمينه

•          فعالیت در راستای ترویج و توسعه فرهنگ تجاري سازي دارایی های فکری

•          گردآوري و طبقه بندي منابع اطلاعاتی سایر کشورها در زمینه ارزيابي، ارزش گذاری و تجاري‌سازي فناوري

•          برگزاري دوره هاي آموزشي امکان سنجی فنی و اقتصادی طرح های تحقیقاتی و پژوهشی و تجاری سازی آن

 

برخی از فعالیتهای انجام شده:

ارزشگذاری و فروش دانش فنی نسل چهارم دستگاه همودیالیز (پژوهشکده برق)

ارزشگذاری دستگاه دروگر جلو تراکتور (پژوهشکده کشاورزی)

ارزیابی پتانسیل تجاری سازی طرح ساخت دکانتر استخراج روغن زیتون (پژوهشکده کشاورزی)

ارزیابی پتانسیل تجاری سازی مولدهای تولید برق مقیاس کوچک از روش CHP (مرکز رشد)

امکان سنجی فنی و اقتصادی تاسیس آزمایشگاه تست قطعات خودرو (مرکز ارتباط با صنعت)

امکان سنجی فنی و اقتصادی تولید دستگاه تستر دیالیز (پژوهشکده برق)

امکان سنجی فنی و اقتصادی تولید پودر کیتوزان محلول در آب (طرح بیرونی)