فراخوان نشست كارشناسي بين المللي باعنوان "فناوري هاي نوآورانه و كاربردهاي آن در كنترل آلودگي هواي شهري در سطح آسيا و اقيانوسيه"

مركز انتقال فناوري در آسيا و اقيانوسيه (APCTT) نشست كارشناسي بين المللي، باعنوان "فناوري هاي نوآورانه و كاربردهاي آن در كنترل آلودگي هواي شهري در سطح آسيا و اقيانوسيه" را در روز پنجشنبه مورخ 4 خرداد 1402 به صورت مجازي برگزار می نماید. ثبت نام در اين نشست كارشناسي تا تاريخ 20 ارديبهشت 1402 از طريق مراجعه به تارنماي https://bit.ly/3L3S39q  امكان پذير مي باشد. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به فایل پیوست مراجعه نمایند.