دوره آموزشی کمک‌های اولیه با حضور جمعی از دانشجويان، کارشناسان پژوهشي و اعضاي هيأت علمي  پژوهشکده‌ها، طي روزهاي شنبه 21 و سه‌شنبه 24 مهر ماه در محل سالن فارابي برگزار شد. در این دوره شرکت‌کنندگان با مهم‌ترین مسایل و مباحث مربوط به کمک‌های اولیه به‌صورت کاربردی آشنا شدند.
هدف از برگزاری دوره آموزشی 2 روزه کمک‌های اولیه، ارتقای سطح آمادگی و انجام واکنش‌های صحیح و منطقی در زمان حوادث و موقعیت‌های بحرانی، حوادث و سوانح آزمایشگاهی بود.