دفتر فناوري اطلاعات و شبكه علمي كشور به منظور تسريع در رفع مشكلات سخت افزاري، نرم افزاري، شبكه و امنيت و رفع مشكلات مقدماتي كاربري، دوره فوق را با همكاري اداره آموزش ضمن خدمت كاركنان براي مسئولان دفاتر و كارشناسان واحدها طي روزهاي دوشنبه 30 مهرماه و چهار‌شنبه 2 آبان ماه در محل سالن انديشه برگزار نمود.