دفتر امور حقوقی

معرفی

همکاران

لینک‌های مرتبط

 

معرفی

اهم وظایف دفتر حقوقی سازمان به شرح زیر است:
1- اقامه دعوی یا دفاع از دعوی طرح شده علیه سازمان
2- انجام مشاوره، اظهارنظر، تنظیم دادخواست، شکوائیه و تهیه اظهارنامه و لایحه
3- اقدام بر حسب خواسته و اخطاریه های واصله از دادگاه
4- حضور در دادگاه و شرکت در جلسات جهت دفاع و یا ادای توضیحات و پیگیری پرونده ها و جمع آوری اسناد و مدارک مورد نیاز
5- مشارکت در تنظیم قراردادها و اظهارنظر کارشناسی حقوقی در خصوص هرگونه قرارداد تنظیمی
6- انطباق پیش نویس دستورالعملها و بخشنامه های داخلی از حیث حقوقی و قضایی
7- شرکت در کمیته ها و کمیسیونهای تخصصی مربوط
8- تهیه گزارشات و آمار و اطلاعات مورد نیاز رئیس سازمان و واحدهای ذیربط
9- هدایت، نظارت، ارزیابی و کنترل کارکنان دفتر و استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات
10- حفظ و نگهداری اسناد و مدارک موجود و محرمانه تلقی نمودن اخبار دریافتی
11- ارائه نظرات کارشناسی و مشاوره ای تخصصی در حدود اختیارات به رئیس سازمان و سایر واحدها
12- تهیه برنامه و بودجه سالانه دفتر و ارائه به دفتر برنامه ریزی و تحول اداری و پیگیری تأمین اعتبارات مصوب
13- انجام سایر امور محوله از سوی رئیس سازمان

 

همکاران

توفیق جمالی (رئیس اداره حقوقی)

یاسین محمدی (کارشناس اداره حقوقی)

وحید بهرامی (کارشناس اداره حقوقی)

 

لینک‌های مرتبط

دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

درگاه خدمات الکترونیک قضایی

کشور: United Statesآی پی شما: 3.236.209.138مرورگر شما: Unknown ?