برگزاری جلسات دفاع طرح‌های پذیرفته شده گرنت فناوری (جوانه 1)

جلسات دفاع طرح‌های پذیرفته شده دوره اول گرنت فناوری طرح جوانه طی روزهای شنبه تا سه‌شنبه 18 تا 21 اردیبهشت‌ماه سال‌جاری به‌صورت مجازی در سامانه جلسات آنلاین سازمان، با داوری اعضای محترم هیأت علمی سازمان و دانشگاه‌های مربوطه برگزار و 32 طرح به مرحله بعدی راه یافت.