سمت:
گروه: کامپيوتر و سيستم هاي هوشمند
ایمیل
khoobani.z@gmail.com
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02157416359
سمت:
کارشناس و مسئول دفتر پژوهشکده
ایمیل
mohsenian@irost.org
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02156276311
کارشناس ارشد پژوهشی
سمت:
کارشناس پژوهشی
ایمیل
leilamoradi@gmail.com
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02157416369
کارشناس پژوهشی
سمت:
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02157416356

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.