گروه: 
مهندسی پزشکی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
دکتر غلامرضا فراهانی
ناظر طرح خارج از پژوهشکده / سازمان: 
خانم دکتر نسرین معظمی
تاریخ شروع: 
1390
تاریخ خاتمه: 
1395
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
معاونت علمي رياست جمهوري
چکیده
نوع کارفرما: 
صنعت/مشارکت سازمان و صنعت
نام کارفرما: 
معاونت علمي رياست جمهوري
درصد مشارکت کارفرما: 
100%

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.