گروه: 
فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات (IT)
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
همکاران خارج از پژوهشکده / سازمان: 
شركت خدمات انفورماتیک
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
دکتر سعید گرگین
تاریخ شروع: 
1398
وضعیت: 
جاری
بودجه طرح: 
420/000/000
ارسال می گردد
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.