فراخوان دوره ی پژوهشی پسادکتری در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
به اطلاع می رساند پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران از دانش آموختگان مقطع دکتری در رشته های مهندسی پزشکی (بیوالکتریک- بیومکانیک)، مخابرات- الکترونیک ، کامپیوتر و فناوری اطلاعات از طریق بررسی سوابق پژوهشی و مصاحبه حضوری برای یک دوره یک ساله پژوهشگر می پذیرد.
افراد علاقمند می توانند نسبت به ارسال رزومه خود به نشانی الکترونیکی آقای دکتر فیروزمند firouzmand@gmail.com)  یا  (firouzmand@irost.orgاقدام فرمایند.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.