آزمايشگاه تست باتری، محلي برای انجام آزمون باتريهای مختلف ازجمله اسيد-سربي، نيکل-کادميوم، ليتيوم، ايتيوم-يوني ميباشد که اين آزمونها بر اساس استانداردهای ملي/بين المللي مورد استفاده مراکز معتبر عملي در دنيا انجام ميگيرد. در اين آزمايشگاه بستر آزمونهای الکتريکي اين نوع باتريها ايجاد شده و انجام آزمون‌های استاندارد مرتبط در آن امکانپذير است.  
 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.