دانشیار
سمت:
رئیس پژوهشکده
ایمیل
firouzmand@irost.org
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02156276311
دانشیار
سمت:
معاون پژوهشکده
ایمیل
shojadini@irost.org
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02156276311

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.