نویسنده(ها): 
وحیدرضا نفیسی، فاطمه رستگار جویباری، زهرا کبیرخو
ناشر: 
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
سال: 
2018

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.