کارگاه الزام استفاده از انرژی های سبز تجدیدپذیر در صنعت حمل و نقل ایران

انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران با همکاری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران برگزار میکند: 
 
کارگاه الزام استفاده از انرژی های سبز تجدیدپذیر در صنعت حمل و نقل ایران  
 
ضرورت استفاده از سوخت های زیستی در صنایع حمل ونقل از دیدگاه ملی و بین المللی.  
جنبه های فنی و اقتصادی استفاده از سوخت های زیستی در بخش حمل و نقل  ایران.  
پیش بینی مصرف سوخت فسیلی در بخش حمل و نقل در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت .  
تبعات زیست محیطی، بهداشتی و مالی عدم استفاده از انرژی های تجدیدپذیر سبز در بخش حمل و نقل در سال های آتی.  
بیان چالش ها و ارائه راه کارهای اجرایی  
 
دکتر شهرام بادامچی زاده
زمان: 29تیرماه ساعت 10 الی 12 روز چهارشنبه 29 تیرماه 1401
 
لینک شرکت در کارگاه 20 دقیقه پیش از شروع در سایت اداره تحصیلات تکمیلی و آموزش های تخصصی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به ادرس  irost.org/edu قرار داده خواهد شد و از طریق کانال انجمن انرژی های تجدیدپذیر اطلاع رسانی خواهد گردید.

شرکت در این کارگاه برای عموم رایگان می‌باشد