کارگاه الزامی چگونگی دسترسی و مدیریت داده های علمی

به اطلاع دانشجویان ورودی سال 1400 می رساند کارگاه الزامی چگونگی دسترسی و مدیریت داده های علمی در روز 31 اردیبهشت و 7 خرداد برگزار خواهد شد.

به استحضار کلیه دانشجویان محترم می رساند پيرو مصوبات شماره 169 و 170 شوراي تحصيلات تكميلي، شركت دانشجويان ورودي 1400 در  کارگاه" چگونگی دسترسی و مدیریت داده های علمی" الزامي گرديده است. مدت زمان كل كارگاه 8 ساعت است كه طي دو روز به صورت حضوري به شرح زير برگزار خواهد شد:

بخش اول:  شنبه 31 / 2 / 1401 ، از ساعت 8:30 الي 12:30،  مدرس: جناب آقاي دكتر فكوري - محل برگزاري: كلاس‌هاي انديشه

بخش دوم: شنبه  7 / 3 / 1401 ، از ساعت 8:30 الي 12:30، مدرس: سركار خانم دكتر عطاپور - محل برگزاري: كلاس‌هاي انديشه