سخنرانی علمی

سخنرانی علمی با موضوع شناسایی نیازمندهای طراحی داشبورد سازمانی برای پایش عملکرد پژوهشی موسسه های آموزشی و پژوهشی ایران در پایگاه "گنج"

به اطلاع می رساند روز دوشنبه 5 اردیبهشت ماه سال 1401 ساعت 11 تا 12 سخنرانی علمی با موضوع شناسایی نیازمندهای طراحی داشبورد سازمانی برای پایش عملکرد پژوهشی موسسه های آموزشی و پژوهشی ایران در پایگاه "گنج" برگزار خواهد شد.

متقاضیان می توانند از طریق لینک ذیل در این رویداد علمی شرکت کنند:

پس از نصب نرم افزار Adobe Connect روی لینک ذیل کلیک نمائید.

http://vc4.shiraz.pw/irandoc1/