اطلاع رسانی جلسات سمینار

بدين وسيله به استحضار مي رساند جلسه سمينار آقاي  محمدتقي فولادوند دانشجوي دكتري مهندسي شيمي با عنوان "فناوري هاي تخليه مايع صفر (ZLD) براي بازيابي آب و پساب با تاكيد بر فرايندهاي غشايي" 1 اسفند ماه  ساعت 10 صبح و آقاي ناصر رضاخاني دانشجوي دكتري مهندسي شيمي با عنوان " بررسي استحصال عناصر نادر خاكي به روش استخراج حلالي" چهارم اسفندماه ساعت 10 صبح به صورت مجازي برگزار خواهد شد. جهت دریافت لینک حضور در جلسه و کسب اطلاعات بیشتر دانشجویان می توانند به دفتر پژوهشکده فناوری های شیمیایی مراجعه نمایند.