بخشنامه و جدول وام های دانشجویی در نیمسال دوم انتشار یافت.

دانشجویان جهت اطلاع از بخشنامه و جدول نوع، مبلغ و زمان بندی اعطای وام های دانشجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1401 - 1400 فایل های ضمیمه را مطالعه فرمایند.