فراخوان طرح همیار دانشجو برای نیمسال اول تحصیلی 1401-1400

لیست تقاضاها و نیروهای مورد نیاز واحدها مختلف سازمانی جهت طرح همیار دانشجو اعلام شد.

واحدهای مختلف سازمانی موضوعات مورد نیاز خود برای طرح همیار دانشجو را اعلام نمودند، دانشجویان متقاضی می توانند با دانلود فایل ذیل، با توجه به موضوعات مورد علاقه خود حداکثر تا تاریخ 24 آبان ماه 1400 به مسئول همیار دانشجویی بخش مربوطه مراجعه نموده و تمایل خود را جهت همکاری اعلام نمایند.