فراخوان ثبت نام دانشجویان جهت شرکت در کارگاه آشنایی با کتابخانه و انتشارات سازمان و دسترسی به منابع و پایگاههای اطلاعاتی

از تمام دانشجویان دعوت می گردد جهت شرکت در کارگاه آشنایی با کتابخانه و انتشارات سازمان و دسترسی به منابع و پایکاه های اطلاعاتی حداکثر تا 20 آبان ماه 1400 اقدام به ثبت نام آنلاین و گروه بندی نمایند.

اداره تحصیلات تکمیلی و آموزش های تخصصی سازمان با همکاری واحد کتابخانه و انتشارات سازمان قصد دارد در 25 آبان ماه سال جاری (ساعت 9:30 تا 10 گروه اول و 10 تا 10:30 گروه دوم) اقدام به برگزاری کارگاه آشنایی با کتابخانه و انتشارات سازمان و دسترسی به منابع و پایگاههای اطلاعاتی در دو گروه 9 نفره نماید. لذا ضروری است دانشجویان با مراجعه به سایت اداره تحصیلات تکمیلی و آموزش های تخصصی سازمان به نشانی:  https://irost.org/edu/register_courses اقدام به ثبت نام نموده و سپس با هماهنگی سرکار خانم آجرلو اقدام به گروه بندی خود نمایند. 

شایان ذکر است پس از این کارگاه از ساعت 10:30 تا 12:30 یک کارگاه مجازی رایگان مختص دانشجویان سازمان با موضوع فوق نیز به صورت مشترک برگزار خواهد شد.

لینک شرکت در کارگاه مجازی ده دقیقه پیش از شروع کارگاه در سایت اداره قرار داده خواهد شد.