كارگاه آموزشي اصول نوشتن و توليد محتواي بهينه: چگونه بنويسيم تا ديده شويم؟

این کارگاه مجازی توسط پژوهشكده مطالعات فرهنگي و ارتباطات علوم انساني پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برگزار می شود علاقه مندان می توانند جهت اطلاع بیشتر به پوستر دوره مراجعه نمایند.

علاقه مندان می توانند جهت اطلاع بیشتر پوستر زیر را دانلود نمایند.