کارگاه مجازی آشنایی با مبانی ثبت اختراع و داوری اختراعات

مختص دانشجویان سازمان

اداره تحصیلات تکمیلی و آموزش های تخصصی با همکاری پارک علم و فناوری سازمان کارگاه 2 ساعته آشنایی با ثبت اختراع و داوری اختراعات را به منظور همکاری دانشجویان سازمان در ارزیابی اختراعات برگزار می کند. این کارگاه روز چهارشنبه ساعت 10 صبح آغاز می گردد.

دانشجویان عزیز می تواند با مراجعه به پوستر زیر اطلاعات تکمیلی را دریافت نمایند.