برگزاری سلسله سخنرانی های آنلاین ارزیابی علمی نئودارینیسم و نظریه های منشا حیات

تمامی علاقمندان به شرکت در سلسله سخنرانی های آنلاین ارزیابی علمی نئودارینیسم و نظریه های منشا حیات می توانند با استفاده از اطلاعات مندرج در پوستر دوره در این سخنرانی ها شرکت نمایند.