ثبت‌نام وام‌های دانشجویی از اواخر مهرماه آغاز خواهد شد.

ثبت‌نام وام‌های دانشجویی از اواخر مهرماه آغاز خواهد شد

https://www.swf.ir/img/print.png

ثبت‌نام وام‌های دانشجویی از اواخر مهرماه آغاز خواهد شد

به گزارش روابط عمومی صندوق رفاه دانشجویان، معاون امور دانشجویان صندوق رفاه گفت: ثبت نام وام‌های دانشجویی برای نیم سال نخست سال تحصیلی 1400-1401 از پایان مهرماه در درگاه این صندوق آغاز خواهد شد.

دکتر صمد حاج جباری درباره زمان شروع ثبت نام وام های دانشجویی برای سال تحصیلی جدید، گفت: ثبت نام وام‌های صندوق رفاه بعد از انجام مراحل ثبت نام و حذف و اضافه در دانشگاه‌ها آغاز می شود. البته تاریخ شروع ثبت نام وام‌ها بستگی به تاریخ ثبت نام دانشگاه ها از دانشجویان دارد. با این حال پیش بینی صندوق رفاه دانشجویان برای شروع ثبت نام وام ها در اواخر مهرماه است.

وی همچنین درباره قیمت ژتون غذای دانشجویی برای سال تحصیلی جدید، گفت: قیمت ژتون غذای دانشجویی هر سال به دانشگاه ها ابلاغ می شود.  امسال هم به دلیل حضور تعدادی از دانشجویان برای انجام پایان نامه، رساله و پروژه در دانشگاه ها، ژتون غذا در نظر گرفته شده است و قیمت ژتون نسبت به تورم سالیانه با شیب ملایمی افزایش یافته و مطابق با شیوه نامه ی سالیانه انجام شده است.

دکترحاج جباری درباره اجاره بهای خوابگاه ها در ترم جدید دانشگاه ها، یادآور شد: اجاره بهای خوابگاه ها به نسبت اتاق های یک نفره تا چند نفره و سطح بندی خوابگاه ها بین یک تا چهار متفاوت است و نرخ گذاری خوابگاه ها متناسب با شرایط و امکانات موجود در خوابگاه ها متفاوت خواهد بود.

معاون امور دانشجویان در خصوص تاثیر کاهش تعداد دانشجویان در اتاق های چند نفره بر افزایش اجاره بهای خوابگاه، تاکید کرد: مبلغ اجاره بها در این زمینه روی تعداد دانشجویان در اتاق ها اثر نگذاشته است و صندوق رفاه به خاطر رفاه حال دانشجویان مبادرت به این اقدام نموده  و اجاره بها افزایش نیافته است.

دکتر حاج جباری خاطر نشان ساخت: هیأت امنای صندوق رفاه دانشجویان برای سال تحصیلی جدید مبلغ چهار وام تحصیلی را شامل شهریه، ودیعه مسکن، ضروری و تحصیلی تا سقف ۳۰ درصد افزایش داده است.