ابلاغ پروتکل بهداشتی مبارزه با بیماری کووید-19 و ضرورت دریافت کارت واکسیناسیون در مراکز آموزشی و تحقیقاتی

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند ضروری است تمام دانشجویان با مراجعه به سایت https://vcr.salamat.gov.ir/fa کارت دیجیتال واکسن خود را دریافت نموده و کپی  آن را جهت ادامه خدمات رسانی آموزشی به اداره تحصیلات تکمیلی تحویل نمایند. آخرین نسخه پروتکل بهداشتی مبارزه با بیماری کووید-19 در مراکز آموزشی و تحقیقاتی از سوی وزارت بهداشت از طریق لینک ذیل قابل دانلود می باشد.